Review Kurikulum Tahun Pelajaran 2020/2021 SDN 29 Pemecutan secara virtual yang diikuti oleh semua guru dan didampingi oleh Ibu Pengawas sudah berjalan lancar.

Leave a reply